HER ALIŞVERİŞİNİZDE PHARMACERIS PUANLARI ● 1.500 TL ÜSTÜ SİPARİŞLER İÇİN ÜCRETSİZ KARGO

Üyelik Sözleşmesi

A) TARAFLAR VE KONU

1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (‘’Sözleşme’’) www.pharmaceristurkiye.com İnternet Sitesi’ni (sözleşmenin devam eden hükümlerinde ‘’İnternet Sitesi’’ olarak anılacaktır) ve bu sitedeki faaliyetleri yürüten İnönü Mahallesi, Alpkaya Caddesi, No: 49, İç Kapı No: 3, Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan BY PHARMA KOZMETİK ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAĞLIK ve GÜZELLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (sözleşmenin devam eden hükümlerinde ‘’BY PHARMA’’ olarak anılacaktır) ile www.pharmaceristurkiye.com İnternet Sitesi’ne işbu Sözleşme’deki koşul ve şartları kabul ederek üye olmak isteyen internet kullanıcısı (sözleşmenin devam eden hükümlerinde ‘’ÜYE’’ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. Bu sözleşme BY PHARMA’ya ait İnternet Sitesi’nden Üye’nin faydalanmasına ilişkin şartları ve üyelik ilişkisine ilişkin hak ve borçları düzenler.

B) HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1. Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, Üye olmak isteyen kullanıcının, işbu Sözleşme'yi onaylayarak, İnternet Sitesi’nde kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde doldurması ve üyelik başvurusunun BY PHARMA tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması, BY PHARMA tarafından belirlenecek diğer şartları sağlaması ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartları haiz olması gerekmektedir. Onay işleminin tamamlanması ve durumun Üye'ye bildirilmesi ile Üye’nin üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme’de ve İnternet Sitesi’nde Üye için tanımlanan haklara kavuşmaktadır. İşbu Sözleşme’de ve İnternet Sitesi’nde Üye için tanımlanan yükümlülükler ise Üye’nin işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla birlikte Üye için bağlayıcı ve geçerli olacaktır.  İnternet Sitesi’nde kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup; aksine bir durumun tespiti halinde, BY PHARMA, Üye’nin Üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacaktır.  Üye, bilgilerinde değişiklik olması halinde, derhal bilgilerini güncelleyecektir. Üye, işbu güncelleme işlemlerini İnternet Sitesi üzerinden ya da BY PHARMA tarafından sunulan diğer imkanlar vasıtasıyla güncelleyebilecektir.

2. Üye, İnternet Sitesi’ne giriş için belirlenen şifreyi başka kişi veya kuruluşlara açıklayamaz, veremez. Şifre bizzat Üye tarafından kullanılabilir. Aksi gibi bir davranış nedeniyle doğabilecek bütün sorumluluk Üye’ye aittir. Üye’nin şifreyi başka kişi veya kuruluşlara açıklaması nedeniyle üçüncü kişilerin ve kamu kurumlarının BY PHARMA’ya karşı herhangi bir iddia ileri sürmeleri halinde BY PHARMA her türlü tazminat ve sair talepleri için Üye’nin sorumluluğuna gidebilir.

3. Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken en geniş anlamda bütün hukuk kurallarına uyacağını, bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi gibi bir davranışta bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

4. Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken kamu düzenini bozucu, suç teşkil eden, BY PHARMA’nın ve başka kimselerin kişilik hakkını ihlal eden, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, kişileri rahatsız eden, taciz eden, yaş, ırk, cinsiyet ve sair şekillerde ayrımcılık yaratan, kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ve hayvan haklarını ihlal eden veya başka kimseleri bu türde fiillere teşvik eden davranışlarda bulunamaz. Üye, İnternet Sitesi’nden veya BY PHARMA’nın sunduğu diğer hizmetlerden başka kimselerin yararlanmasını önlemeye zorlaştırmaya yönelik (trojan, truva atı, virüs, spam vb.) kullanımlar yapamaz. Üye, İnternet Sitesi üzerinden veya İnternet Sitesi’nde kendisine sağlanan hizmetleri kullanarak başka kişi ve kuruluşların koruma altında olan bilgilerine verilerine erişmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayacaktır. Aksine bir davranıştan dolayı BY PHARMA sorumlu tutulamaz.

Üye, İnternet Sitesi’nde gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemde, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, BY PHARMA’nın herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği İnternet Sitesi kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini ve bu iş ve işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

5. Üye tarafından İnternet Sitesi’ne kayıt sırasında üyelik hesabının oluşturulması için belirlenen kullanıcı adı ve şifre bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgilere ilişkin tüm sorumluluk Üye’ye aittir. üyelik hesabının şifresinin güvenli bir şekilde belirlenmesi ve belirli aralıklarla değiştirilmesi, üyelik hesabının ve üyelik hesabının oluşturulması için belirlenen bilgilerin güvenliğinin sağlanması, bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, gizliliğinin korunması ve bu kapsamda gerekli her türlü önlemin alınması tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, BY PHARMA’nın, bu bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğabilecek zararlar da dahil olmak üzere hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şifre kullanımına ve/veya üyelik hesabı ve şifresinin güvenliğine ilişkin bir şüphenin varlığı halinde, BY PHARMA, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

6. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş kabul edileceğini, iş ve işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını ve bu hususta BY PHARMA’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Üye, İnternet Sitesi’ni ve İnternet Sitesi’ndeki içerik, materyal ve unsurları, işbu Sözleşme’ye, BY PHARMA’nın herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği İnternet Sitesi kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak kullanacağını, aykırı kullanımlarından kaynaklanabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olacağını, BY PHARMA’nın tamamen kendi takdirinde olmak üzere aykırı bir kullanımı tespit etmesi halinde, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin Üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aşağıda aykırı kullanımlar örnekleme yoluyla sayılmıştır:

-İnternet Sitesi’ndeki işlemler gerçekleştirilirken BY PHARMA’ya, İnternet Sitesi’ne ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir suretle zarar verilmesi,

-İnternet Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek ve/veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

-İnternet Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme ve/veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

-Yanlış bilgiler veya bir başkasının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların işbu Sözleşme’ye, BY PHARMA’nın herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği İnternet Sitesi kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve/veya ahlak kurallarına aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması;

-İnternet Sitesi’ne, İnternet Sitesi’nin veri tabanına, İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji, zararlı yazılım veya virüs kullanılması;

-Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girilmesi;

-İnternet Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, İnternet Sitesi’nin üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması; ve/veya nitelikteki herhangi bir işlemle İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanması, yayınlanması veya kullanılması;

-İnternet Sitesi’ne zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı ve sair tehlikelere karşı gerekli koruyucu yazılımların ve lisanslı ürünlerin kullanılması da dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmaması;

-İnternet Sitesi’nin, Üyeler’in İnternet Sitesi deneyimlerini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte kullanılması, diğer Üyeler’in kişilik ve mülkiyet haklarına yönelik saldırılarda bulunulması.

8 Üye gerek İnternet Sitesi’ne kayıt sırasında gerekse İnternet Sitesi’ni kullanırken yüklediği ve sağladığı kişisel veri, bilgi, fotoğraf, video, fikir, ifade, yorum, puan, yazışma ve sair tüm içeriklerinin (“Üye İçerikleri”)

-İşbu Sözleşme’ye, BY PHARMA’nın herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği İnternet Sitesi kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olacağını,

-Hukuka, ahlaka ve üçüncü kişilerin haklarına (fikri ve sınai mülkiyet hakları, özel hayatın gizliliği hakkı ve kişilik hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aykırı olmayacağını,

-İnternet Sitesi dışında yayınlanması da dahil olmak üzere Üye İçerikleri’ni İnternet Sitesi dışı amaçlarla veya BY PHARMA sistemlerini manipüle edecek şekilde kullanmayacağını,

-Yalnızca işbu Sözleşme, BY PHARMA’nın herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği İnternet Sitesi kuralları ve ilgili mevzuat hükümleri ile izin verilen durumlar için oluşturacağını, örneğin yalnızca ilgili mevzuat uyarınca yorum ve puanlama yapma hakkına haiz olduğu ürünlere yorum yapacağını,

-KVKK ve ilgili mevzuata uygun olacağını, üçüncü kişilere ait kişisel verileri içermeyeceğini,

-Konusu suç teşkil eden, uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da ihlalini teşvik eden, reklam ve/veya pazarlama içerikli, pornografik, çıplaklık içeren ya da toplumca genel kabul görmüş kurallara, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer nitelikte olmayacağını ve BY PHARMA’nın bu tür içerikler için sıfır tolerans politikası yürüttüğünü bilir ve kabul eder. Üye, BY PHARMA’nın Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir kontrol yükümlülüğünün bulunmadığını, Üye İçerikleri’nden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve Üye İçerikleri dolayısıyla BY PHARMA’nın ve/veya üçüncü kişilerin meydana gelecek her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. BY PHARMA’nın Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir kontrol yükümlülüğü olduğu anlamına gelmemekle birlikte, BY PHARMA, resen veya aldığı bir şikâyet/bildirim üzerine Üye İçerikleri’ni kontrol etme ve Üye İçerikleri’ne ilişkin ihlalleri araştırma hakkını saklı tutar; BY PHARMA, tamamen kendi takdirinde olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırı olduğuna kanaat getirdiği Üye İçerikleri’ni yayınlamayabilir, değiştirebilir, silebilir, Üye İçerikleri’ne erişimi/Üye İçerikleri’ni görüntülemeyi engelleyebilir. BY PHARMA, bu halde, ayrıca, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin Üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

9. Üye, satın aldığı ürün ve hizmetlere ilişkin yaptığı yorumların ve puanlamaların, mevzuata uygun olarak BY PHARMA tarafından kullanılabileceğini kabul eder.

10. BY PHARMA, İnternet Sitesi’nin ve İnternet Sitesi’ndeki erişime, kullanıma, indirmeye ve paylaşıma müsait içerik, materyal ve unsurların zararlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde makul tedbirleri almıştır. Ancak, BY PHARMA, İnternet Sitesi’nin ve İnternet Sitesi’ndeki erişime, kullanıma, indirmeye ve paylaşıma müsait içerik, materyal ve unsurların, virüslerden, buglardan, truva atlarından, bozuk dosyalardan, solucan programlarından, dialer programlarından, spam, spyware ve bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı yazılımlardan (casus yazılım ve reklam yazılımı gibi), programlardan, ürünlerden, kodlardan ve/veya materyallerden arındırılmış olmasına ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir. Üye, bunların oluşmasının ve herhangi bir şekilde cihazlarına, cihaz donanım ve yazılımlarına ve/veya diğer ekipman ve teknolojilerine bulaşmasının önlenmesi için gerekli koruyucu yazılım, donanım ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. BY PHARMA, bu kapsamda olabilecek arızalar, hasarlar, hatalı bilgi, veri ihlalleri ve kayıplar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

11. BY PHARMA, İnternet Sitesi’nin ve İnternet Sitesi’ndeki içerik, materyal ve unsurların doğruluğunu, güvenliğini, güncelliğini, mevcudiyetini, sürekliliğini, eksiksizliğini, amaca uygunluğunu ve işlevselliğini sağlamak adına mevcut imkanlar dahilinde makul tedbirleri almıştır ve bunları “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekliyle” sağlamaktadır; bunlara ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir.

12. İnternet Sitesi’nde yer alan linkler, Üye’yi başka web sitelerine/uygulamalara götürebilir. BY PHARMA, bu web sitelerinin/uygulamaların içeriği, doğruluğu, güvenilirliği, güvenliği ve/veya işlevselliği ile ilgili olarak herhangi bir garanti ve taahhüt vermemekte olup; bu web siteleri/uygulamalar bakımından erişimden, kullanımdan, indirmelerden, paylaşımlardan ve/veya değişikliklerden doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

13. BY PHARMA, tamamen kendi takdirine olmak üzere, dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin, üyelik başvurularını reddedebilir, Üyelikleri sona erdirebilir veya üyelik başvurusunun kabul edilmesini yahut devam ettirilmesini ya da İnternet Sitesi’nin kullanılmasını veya Hizmetler’den faydalanılmasını ek şart ve koşullara bağlayabilir. BY PHARMA tarafından Üye’nin üyelik işlemi sonrası getirilecek ve herhangi bir suretle duyurulacak/bildirilecek/yayınlanacak değişiklikler, ek şart ve koşullar, hükümler, yönergeler ve politikalar, bunların yayınlanmasının ardından Üye için bağlayıcı olacak ve Üye bunları İnternet Sitesi’ni kullanmaya/Hizmetler’den faydalanmaya devam etmekle kabul etmiş sayılacaktır; ancak ilgili mevzuat hükümlerinin bunların Üye tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi halinde, bunlar Üye tarafından onaylanmadığı sürece, BY PHARMA, Üye’nin Üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

14. Üye, her zaman Üyeliğini herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak sona erdirebilecektir. Üye, üyelik hesabının kapatılması sürecini İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirebilecektir. İnternet Sitesi’nde yer alan “Hesabım” sayfasında bulunan ilgili adımları takip ederek hesabını kapatmaya yönelik işlemleri başlatabilecektir. Üye’nin hesabını kapatmaya yönelik işlemleri başlatması ve bu talebin BY PHARMA’ya ulaşmasını takiben, hesap güvenliğinin sağlanması ve suistimalin önlenmesi amaçlarıyla hesap kapatma talebi, BY PHARMA’nın belirlediği kural setleri doğrultusunda en geç 15 (onbeş) gün içerisinde hesap kapatma talebi sonuçlandırılacaktır. Üye, üyelik hesabının kapatılmasından sonra üyelik hesabını yeniden kullanamayacağını ve/veya hesaba bağlı tanımlanmış hak ve avantajların geri alamayacağını, muhtelif hesaplara aktaramayacağını anladığını kabul eder.

15.BY PHARMA, tamamen kendi takdirinde olmak üzere İnternet Sitesi’ni ve/veya Hizmetler’i, kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak yayından kaldırabilir, değiştirebilir, ücretli hale getirebilir, güncelleyebilir, askıya alabilir, durdurabilir ve/veya İnternet Sitesi üzerinde ilave hizmetler açabilir. BY PHARMA’nın bu maddede sayılanlara ve benzer nitelikteki sair hususlara ilişkin olarak Üye’ye ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

16. BY PHARMA, üyelik ilişkisinden kaynaklı hakların kullanımında güvenliği sağlama, Üye’nin kişisel verilerinin güvenliğini sağlama amaçları ile Üyelerle SMS veya elektronik posta iletileri yoluyla doğrulama işlemi için iletişime geçebilir veya bu iletişimin sağlanması amacıyla Üye verilerini bağlı bulunduğu iştirakleri veya üçüncü kişi çözüm ortaklarına aktarabilir. BY PHARMA, Üye ile üyelik ilişkisi kapsamında sunulan hizmetlerin kalitesini artırma, üyelere daha iyi hizmet sunma, üyelerin şikayetlerine çözüm bulmak amacıyla üyelere SMS veya elektronik posta iletileri yoluyla anket formları gönderebilir veya bu iletişimin sağlanması amacıyla Üye verilerini bağlı bulunduğu iştirakleri veya üçüncü kişi çözüm ortaklarına aktarabilir. BY PHARMA, Üye’nin kendisine bildirdiği kişisel verilerinin tamamını üyelik ilişkisi devam ettiği sürece kendisi, bağlı bulunduğu iştirakleri ve üçüncü kişi çözüm ortakları nezdinde saklayabilir. Üyelik ilişkisinin sona ermesinden sonra BY PHARMA, üyelik ilişkisinden kaynaklı olası hukuki uyuşmazlıkların doğru bir şekilde çözümü, Üye’nin üyelik ilişkisini ihlal ederek BY PHARMA’ya veya üçüncü kişilere zarar verici davranışlarda bulunduğuna ilişkin iddiaların aydınlatılması amaçlarına bağlı olarak Üye’nin kişisel verilerini kendisi, bağlı bulunduğu iştirakleri ve üçüncü kişi çözüm ortakları nezdinde saklayabilir. BY PHARMA, kamu kurumlarının emredici hukuk kuralları doğrultusunda talepte bulunması halinde Üye’nin kişisel verilerini talep eden kuruluşa açıklar.

17. Üyelik sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda BY PHARMA kayıt ve belgeleri HMK uyarınca kesin delil niteliğindedir.         

C) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1. BY PHARMA, işbu üyelik sözleşmesi kapsamında kişisel verilerin, KVKK da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. BY PHARMA, işbu sözleşmenin kurulması ve ifası sırasında elde ettiği kişisel verileri, işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin sunulması, siparişin oluşması ve teslimatın gerçekleşmesi, Üye’nin memnuniyetinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, hesaplarının güvenliğinin sağlanması, sahtecilik, dolandırıcılık, İnternet Sitesi’nin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi amaçları başta olmak üzere, Üye'nin kişisel verilerini işlemekte ve paylaşmaktadır.

2. BY PHARMA, İnternet Sitesi içerisinde sunulan ürün sayısı ve çeşitliliği içerisinde Üye’ye uygun ürünlerin sunulması amacıyla işbu sözleşme kapsamında Üye’nin tercihlerine uygun ürünleri bulabilmesine ve söz konusu ürünlere kolay ve hızlı bir şekilde erişmesine imkan sağlamakla yükümlüdür. Üye, bu yükümlülük kapsamında kişisel verilerinin işlenmesinin, sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmesi için gerekli olduğunu kabul eder.

3. Üye, kişisel verileri işleme ve paylaşma faaliyetleri hakkında www.pharmaceristurkiye.com linkinde yer alan ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla detaylı bilgiyi elde edebileceğini anladığını kabul eder.

4. Üye, işlenmekte olan kişisel verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve KVKK kapsamındaki hak ve taleplerini yöneltmek amacıyla Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde belirtilen zorunlu unsurları içerecek şekilde, Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemleriyle veya üyelik hesabında kayıtlı e-posta adresi üzerinden info@pharmaceristurkiye.com adresine e-posta göndererek BY PHARMA’ya başvuruda bulunabilir.

5. Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin sona ermesi/üyelik hesabının kapatılması ile birlikte işleme ve saklama amacı ortadan kalkan kişisel veriler mevzuata uygun olarak silinmekte olup; Üye’nin mevzuat uyarınca saklanması zorunlu olan kişisel verileri işlenme amacı ortadan kalkana kadar BY PHARMA tarafından işlenmeye devam edecektir.

6. BY PHARMA söz konusu kişisel verilerin KVKK’nın 12.maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

 

D) TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

1. BY PHARMA, Üye’nin ticari elektronik iletilere onay vermesi halinde, İnternet Sitesi’nde kayıtlı olan elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ya da SMS göndermek suretiyle, mal ve hizmetlerini tanıtmak ve pazarlamak amacıyla Üye’ye ticari elektronik ileti gönderebilecektir. Üye, İnternet Sitesi’nde kayıtlı olan elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

2. Üye, ticari elektronik iletilerin gönderilmesine onay vermeme ya da onayını geri alma hakkına sahiptir. Bu bağlamda, ilgili mevzuat uyarınca sayılan yöntemlerle onayını geri alabileceği gibi BY PHARMA, Üye’nin bu hakkının kullanılmasını kolaylaştırabilmek amacıyla ayrıca ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihlerini İnternet Sitesi vasıtasıyla “Hesabım” sayfası üzerinden değiştirebilmesine olanak sağlamaktadır.

E) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’ne ilişkin her türlü unsur ve içerik (her türlü ticaret unvanı, eser, telif, buluş, patent, marka, tasarım, grafik, logo, diğer tanıtıcı isim ve işaretler, alan adı, yazılım, program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı ara yüzü, veri, veri tabanı, kayıt, kod, süreç, fikir, metin, animasyon, klip, müzik, video, fotoğraf, resim, şekil, çizim, görüntü, ticari takdim şekli, slogan, ekran, know-how, proje, konsept, program, uygulama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (“BY PHARMA İçerikleri”) ve bunlarla bağlantılı tüm haklar (fikri ve sınai mülkiyet ve mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) BY PHARMA’ya aittir. Diğer Üyeler’in İnternet Sitesi aracılığıyla paylaştığı kişisel bilgi, fotoğraf, video, fikir, ifade, yorum ve yazışmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içerik (“Diğer Üye İçerikleri”), BY PHARMA’nın bunlara ilişkin sahip olduğu tam ruhsat saklı kalmak kaydıyla, bunları İnternet Sitesi aracılığıyla paylaşan Üye’ye aittir. üyelik hesabının oluşturulması, Üye’ye İnternet Sitesi’ne erişim, İnternet Sitesi’ni kullanma ve/veya Hizmetler’den faydalanabilme yetkisinin verilmesi ve/veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hüküm, Üye’ye, İnternet Sitesi’ne, BY PHARMA İçerikleri’ne ve/veya Diğer Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir hak verildiği anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda, Üye’nin, İnternet Sitesi’ni, BY PHARMA İçerikleri’ni ve/veya Diğer Üye İçerikleri’ni kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, İnternet Sitesi’nin kullanım amacı dışında kullanımı, iktibası, kopyalaması, çoğaltması, değiştirmesi, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi (geri derlemesi), yedeklemesi, iletmesi, depolaması, işlemesi, satması, paylaşması, yayması, dağıtması, kiralanması, ödünç verilmesi, uyarlaması, nakletmesi veya başkaca iş, işlem ve tasarrufa konu etmesi ve/veya bunları teşvik etmesi ve/veya yapılmasını kolaylaştırması mutlak suretle yasaktır. Üye, işbu madde kapsamında yer alan yasağı ihlal etmesi halinde BY PHARMA’nın ve/veya üçüncü kişilerin meydana gelecek her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. BY PHARMA, bu halde, ayrıca, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

 

F) SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE FERAGAT

1. BY PHARMA, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme'yi ve İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü politika ve kuralı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, herhangi bir suretle duyurarak/bildirerek tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklikler ve eklemeler, aksi BY PHARMA tarafından belirtilmedikçe, duyuruldukları/bildirildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir; Üye İnternet Sitesi’ni kullanmaya/Hizmetler’den faydalanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri ve eklemeleri kabul etmiş sayılacaktır. İlgili mevzuat hükümlerinin değişikliklerin Üye tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi ve değişikliklerin Üye tarafından onaylanmaması halinde BY PHARMA, Üye’nin Üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlayabilir, engelleyebilir, askıya alabilir veya sona erdirebilir.  

2. BY PHARMA tarafından imza edilmeyen feragatler geçerli değildir. BY PHARMA’nın, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını, kısmen veya tamamen kullanmaması, Üye’den, Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya şartına uymasını talep etmemesi ve/veya Üye’nin herhangi bir ihlalinden feragat etmesi, söz konusu hüküm veya şartın gereğinin müteakiben yerine getirilmesi şartını kısıtlamayacak veya izleyen herhangi bir ihlalden feragat olarak yorumlanmayacaktır. 

G) MÜCBİR SEBEPLER

1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, kötü hava koşulları, mevzuat değişiklikleri, yetkili merciler tarafından alınan kararlar, veya BY PHARMA’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") BY PHARMA’nın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, BY PHARMA ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

H) MUHTELİF HÜKÜMLER

1. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda BY PHARMA’nın resmi defter ve ticari kayıtları, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu e-arşiv kayıtları, elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere BY PHARMA nezdinde bulunan her türlü kayıt ve belgenin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve  taahhüt eder.

2. İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta olup; işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

3. Üye, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini ve/veya yükümlülüklerini önceden BY PHARMA’nın yazılı iznini almaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. BY PHARMA’nın ön yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. Bununla birlikte BY PHARMA, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini, alacaklarını ve/veya yükümlülüklerini, önceden Üye’nin yazılı iznini almaksızın, hâkim şirketlerine, bağlı şirketlerine, iştiraklerine, iş ortaklarına ve/veya üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir.

4. BY PHARMA’nın işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduğu her türlü hak ve yetkisi, birlikte kullanılabilecek niteliktedir; diğer bir ifadeyle BY PHARMA’nın işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkisini kullanması, diğer herhangi bir hak ve/veya yetkisini kullanmasına hiçbir suretle engel değildir.

5. Taraflar, işbu Sözleşme’nin farklı dillerdeki versiyonları ile bu versiyon arasında herhangi bir çelişki olması halinde aralarındaki ilişkiye işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

I) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Üye, üyelik ilişkisini İnternet Sitesi’nde bu hak için ayrılmış bölümden her zaman sona erdirebilir. BY PHARMA, üyelik ilişkisini her zaman herhangi bir neden göstermeksizin veya Üye’nin üyelik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinden birini ihlal etmesi üzerine tek taraflı olarak sona erdirebilir.

J) YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.
İşbu sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmıştır. İşbu Sözleşme, onaylandığı an itibarıyla süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.