HER ALIŞVERİŞİNİZDE PHARMACERIS PUANLARI ● 1.500 TL ÜSTÜ SİPARİŞLER İÇİN ÜCRETSİZ KARGO

Çerez Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni (“Çerez Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BY PHARMA KOZMETİK ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAĞLIK ve GÜZELLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“By Pharma” veya “Şirketimiz”) tarafından hazırlanmış olup metnin amacı, internet sitemizde ve/veya mobil uygulama gibi platformlarımızda (“Portal”) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, bu kapsamda kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamalar ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

By Pharma, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni; Şirketimiz kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf internet siteleri ve platformların topladığı bilgiler; üçüncü taraf sitelerin Portal’daki bağlantılar üzerinden topladığı bilgiler veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirketimiz sorumlu değildir.
By Pharma, işbu Çerez Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. By Pharma’nın yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?
Günümüzde neredeyse her internet sitesinde çerez kullanılmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de By Pharma olarak çerez kullanmaktayız. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesini veya uygulamayı yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

A. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği
Çerezler, (i) tarafları, (ii) kullanım süreleri ve (iii) kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir. Bu kapsamda, aşağıda By Pharma Portal’ında kullanılan çerezlere dair detaylı açıklamalarda bulunulacaktır.

 1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler Portal’ın çalışması, Portal’da gezinti yapmanız, kullanım hesabı (log-in) oluşturmanız, hesap bilgileri ile giriş yapmanız, form doldurmanız, oturumunuzun devam etmesinin sağlanması ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Bu çerezler Portal’ın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Portal’ın ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu amaçlarla birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

 1. Analitik Çerezler

Analitik çerezler, Portal’daki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi, buna göre performans ayarlarının yapılması, Portal’ın optimize edilmesi ve geliştirilmesi ve ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması için kullanılan çerezlerdir. Bu amaçlarla birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

 1. İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri Portal’da size bir kullanıcı olarak işlevsellik sağlamak, seçimlerinizi hatırlayarak hizmetleri sizin için kişiselleştirmek, Portal’ı ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgileri ya da arama sorgularını hatırlanmak, Portal üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak ve size daha iyi bir tarayıcı deneyimi sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezleri, Portal’da sonraki ziyaretinizde kullanıcı adı bilgilerinizin, arama sorgularınızın veya sitemizde kullanmayı tercih ettiğiniz dil seçeneğinin hatırlanması gibi amaçlarla kullanılmaktadır.  Bu amaçlarla birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

 1. Hedefleme/reklam Çerezleri

Hedefleme/reklam çerezleri Portal’da ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve reklamlarını yapmak, size özel ve/veya ilgi alanlarınızla ilgili kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinizi analiz etmek ve geliştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu amaçlarla birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. 
Portal’da yer alan çerezlere ilişkin detaylı bilgiler çerez adı, çerez amacı (açıklama), çerez türü, çerez kategorisi ve saklama süresi özelinde olmak üzere Çerez Tercihleri’nde yer almaktadır:


B. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri
Kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verilmektedir:

 1. Zorunlu Çerezler

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (e) bendi “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 1. Analitik Çerezler

Birinci taraf analitik çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. Üçüncü taraf analitik çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz ise Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 1. İşlevsellik Çerezleri

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 51 taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 1. Hedefleme/reklam Çerezleri

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
C. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, belirtilen kişisel veri amaçları dikkate alınarak, Portal’da bulunan çerezler (cookies) aracılığıyla (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar bundan böyle "çerezler" olarak anılacak) otomatik araçlarla toplamaktayız.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Çerezler aracığıyla toplanan kişisel verileriniz ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
By Pharma tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben By Pharma tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

E. Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?
Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi By Pharma için son derece önemlidir.
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Portal’da bulunan çerezleri kısmen veya tamamen devre dışı bırakmak için ‘’Çerezleri Yönet’’ butonuna basıp dilediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz.

Portal’da bulunan çerezleri kısmen ya da tamamen devre dışı bırakmanız durumunda hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için Portal’daki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını ve sitemizin tüm işlevini gösteremeyeceğini belirtmek isteriz. Bununla birlikte, Portal’ın çalışması için zorunlu olan çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır.

F. Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle By Pharma’ya iletmeniz durumunda By Pharma talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde By Pharma tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla By Pharma'nın İnönü Mahallesi, Alpkaya Caddesi, No: 49, İç Kapı No: 3, Ataşehir/İstanbul adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, info@pharmaceristurkiye.com adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından By Pharma sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
By Pharma'nın kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.